Бесплатный хостинг Okis.ru

1. Цибульов П.М. Введення до інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.: "Держ. інст. інтел. власн.", 2008. – 124 с.

ВСТУП .................................................................................................................................................6

1 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ........8

1.1  Поняття інтелектуальної власності ..................................... ……………………………….......8

1.1.1  Інтелектуальна власність як результат творчої діяльності .....................................................8

1.1.2  Інтелектуальна власність як право ........................... ………………………………………..9

1.2 Еволюція інтелектуальної власності .................................... ………………………………….11

1.2.1 Еволюція промислової власності ................................. ……………………………………..11

1.2.2  Еволюція авторського права і суміжних прав .......... ………………………………………14

1.2.3  Еволюція інтелектуальної власності в Україні ....... ………………………………………...16

1.3  Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави ...19

1.3.1  Соціально-економічні стратегії в країнах світового товариства ..........................................19

1.3.2  Роль промислової власності у економічному розвитку ........................................................20

1.3.3  Авторське право і розвиток культури ..................... ………………………………………..23

Питання для самоконтролю .............................................................................................................24

2 СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ..........................................................................27

2.1  Об'єкти права інтелектуальної власності ......................... ……………………………………27

2.1.1  Класифікація об’єктів права інтелектуальної власності ........................................................27

2.1.2  Об'єкти авторського права і суміжних прав ............ ……………………………………….28

2.1.3  Об'єкти науково-технічної творчості .....................................................................................28

2.1.4  Комерційні позначення ................................................. …………………………………….29

2.2  Суб'єкти права інтелектуальної власності ................................................................................ 30

2.3  Система законодавства України про інтелектуальну власність ..............................................32

2.4  Державна система правової охорони інтелектуальної власності ............................................33

2.5  Міжнародна система інтелектуальної власності .............. ……………………………………36

Питання для самоконтролю ........................................................ ………………………………….39

3 ОХОРОНА ПРАВА НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ....................................41

3.1  Мета і принципи правової охорони.......................................................................................... 41

3.2  Охорона об’єктів авторського права і суміжних прав ............................................................. 43

3.2.1  Джерела права ............................................................. ………………………………………43

3.2.2  Охорона об’єктів авторського права...................................................................................... 44

3.2.3  Охорона об’єктів суміжних прав ............................................................................................46

3.3  Охорона прав на об’єкти науково-технічної творчості та комерційні позначення ...............47

3.5  Основні характеристики об’єктів інтелектуальної власності ..................................................51

3.6  Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності за кордоном .........................................54

3.6.1  Охорона прав на об’єкти промислової власності .... ……………………………………...54

3.6.2  Охорона прав на об’єкти авторського права і суміжних прав ............................................55

Питання для самоконтролю ........................................................ …………………………………56

4 ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ............................................................................... 59

4.1  Права на об’єкти інтелектуальної власності як товар ............................................................ 59

4.1.1  Особливості права інтелектуальної власності як товару .....................................................59

4.1.2  Інтелектуальна власність як нематеріальний актив .............................................................61

4.2  Комерціалізація прав на об’єкти інтелектуальної власності ..................................................63

4.2.1  Мета і основні способи комерціалізації ............................................................................... 63

4.2.2  Використання об’єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві товарів і

послуг ................................................................................................................................................ 64

4.2.3  Внесення інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства .......................66

4.2.4  Передання прав на об’єкти інтелектуальної власності ........................................................67

4.3  Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності ...................................................70

4.3.1  Цілі оцінки прав ............................................................. …………………………………….70

4.3.2  Підходи до оцінки ......................................................... ……………………………………..71

4.3.3  Методи оцінки .........................................................................................................................72

4.3.4  Послідовність оцінки ................................................... ……………………………………...76

4.4  Управління правами інтелектуальної власності ..................................................................... 79

4.4.1  Життєвий цикл об’єкта інтелектуальної власності ...............................................................79

4.4.2  Управління об’єктом інтелектуальної власності на етапі його створення ..........................81

4.4.3  Управління об’єктом інтелектуальної власності на етапі набуття прав ..............................82

4.4.4  Управління об’єктом інтелектуальної власності на етапі використання прав ...................84

4.4.5  Управління об’єктом інтелектуальної власності на етапі захисту прав ..............................84

4.4.6  Управління об’єктом інтелектуальної власності на етапі утилізації ...................................85

Питання для самоконтролю ............................................................................................................ 85

5 ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ..................................................................88

5.1  Система захисту прав інтелектуальної власності та її призначення .......................................88

5.2  Дії, що визнаються порушенням права інтелектуальної власності ........................................89

5.3  Категорії спорів .......................................................................................................................... 92

5.4  Форми, порядки та способи захисту права інтелектуальної власності ..................................93

5.5  Способи захисту права інтелектуальної власності .................................................................. 95

5.5.1  Адміністративно-правовий спосіб захисту прав .................................................................. 95

5.5.2  Цивільно-правовий спосіб захисту прав .............................................................................. 96

5.5.3  Кримінальна відповідальність за порушення прав ...............................................................98

5.6  Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди TRIPS ................................................99

Питання для самоконтролю ...................................................... ………………………………….100

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ............................................... ………………………………103

Основна ...................................................................................... …………………………………..103

Додаткова ................................................................................... …………………………………..103

Законодавство України про інтелектуальну власність ........... …………………………………..104

Міжнародні договори з інтелектуальної власності ........................................................................106

ГЛОСАРІЙ ...................................................................................... ……………………………….108

Открытие сайта!
Сегодня наш сайт создан и постепенно будет пополнятся полезной информацией.

Бесплатный хостинг Okis.ru